Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:            Cinema shop spol. s r.o.

                              Vyšehradská 25

                         12800 Praha 2

                              info@cinema-shop.cz

                              

                              

                 

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

- Číslo účtu

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

×